عشـ ـقـ ـ ژانـ ــپـ ـل گوتیـ ـه

پست های فیسبوکی


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 2 AM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 21 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 21 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 2 AM ] [ admin ]

[ ]

http://www.mediafire.com/conv/0cc73c947f47c613c0b90c28da4fbf2f0dce8f28effe8531b0c4279bc4c852436g.jpg


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ ] [ 20 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ ] [ 20 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 0 AM ] [ admin ]

[ ]

 ترول خنده دار, عکس های ترول
Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14 PM ] [ admin ]

[ ]

 ترول خنده دار, عکس های ترول


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14 PM ] [ admin ]

[ ]

دوستا لطفا تو نظر سنجی شرکت کنید

در ضمن برای ۱۰ فاطمیه یک لطفی کنید این چند روز صدای دستگارو کم کنید

موزیک شاده آخه ...

نمیتونم برش دارم گْمش میکنم ممنون

 


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 1 AM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15 PM ] [ admin ]

[ ]

متروو تو ایرانــ ــ ـ یعنی واقعا اینجوری هستاااا مخصوصا جا های شلوغ!


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14 PM ] [ admin ]

[ ]

واقعا امتحان کنید خعلی جالبه من خودم فکر می کردم سر کاریه..


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 19 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 19 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ شنبه دهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 1 AM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ شنبه دهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 0 AM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 13 PM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12 PM ] [ admin ]

[ ]

http://up.sasansms.ir/Troll/119/1181.jpg

 


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12 PM ] [ admin ]

[ ]

 


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 4 AM ] [ admin ]

[ ]


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11 AM ] [ admin ]

[ ]

ترول های جدید www.trollparsi.ir
Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 10 AM ] [ admin ]

[ ]

www.parsnaz.ir - به دام افتادن میگ میگ + عکس
Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15 PM ] [ admin ]

[ ]

بچــه ها اگه عکســـ ـــــا مشــــکل داشـــــت بهــم خـــ ـــبر بدید

البته من خودم صدای امیر حسین رو دوست دارم:)


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15 PM ] [ admin ]

[ ]

:) =)


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 14 PM ] [ admin ]

[ ]

Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 14 PM ] [ admin ]

[ ]

لــ ـطفــا جوابــــ ـ بــــ ــــدیـ ــد خُصـــ ــوصـــــ ـــــاً نویسنــــ ــــــده هایـــــــ ـ  محـــ ـــترم

 


Tags : ترول جدید , ترول باحال , قشنگ ترین ترول ها , فقط ترول , ترول جاستین

[ سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 14 PM ] [ admin ]

[ ]